اخبار - آرشیو

رییس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان با بیان این‌که برخی شهرستان‌ها با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان در 20 سال گذشته از مرکز علمی کاربردی برخوردار نبوده‌اند، از برنامه این دانشگاه برای تأسیس مراکز جدید در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت‌آزادگان در سال 95

رییس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان با بیان این‌که برخی شهرستان‌ها با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان در 20 سال گذشته از مرکز علمی کاربردی برخوردار نبوده‌اند، از برنامه این دانشگاه برای تأسیس مراکز جدید در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت‌آزادگان در سال 95

رییس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان با بیان این‌که برخی شهرستان‌ها با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان در 20 سال گذشته از مرکز علمی کاربردی برخوردار نبوده‌اند، از برنامه این دانشگاه برای تأسیس مراکز جدید در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت‌آزادگان در سال 95 خبر داد.

ادامه مطلب
معلم وظیفه تکامل، سعادت و ارتقا انسان را برعهده دارد/بازدید هیأتی عراقی از واحد آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

معلم وظیفه تکامل، سعادت و ارتقا انسان را برعهده دارد/بازدید هیأتی عراقی از واحد آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی استان خوزستان با اشاره به اینکه معلمی جنبه متفاوتی از سایر کارها و وظایف برعهده دارد و مسئولیت تعلیم مسیر تکامل را به دوش می کشد، ابراز داشت: معلم به تکامل، سعادت و ارتقا انسان کمک می کند و مقام و روز این قشر و فعالان حوزه آموزشی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.

ادامه مطلب