آموزش

جذب ۱۱ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی در سال تحصیلی گذشته / بیش از ۵۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خوزستان شاغل می شوند

جذب ۱۱ هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی در سال تحصیلی گذشته / بیش از ۵۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خوزستان شاغل می شوند

خداپناه از ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و مجهز شدن بنگاه های اقتصادی و صنایع به دانش و فناوری روز به عنوان یکی از مهمترین اهداف دانشگاه علمی کاربردی یاد کرد و گفت: در این راستا مراکز علمی کاربردی در سراسر استان را ماموریت گرا و تخصصی کرده ایم. به طوری که هر مرکز علمی کاربردی در استان بر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است اقدام به جذب دانشجو در رشته های مورد نظر خود می کند. به طور مثال در مرکز علمی کاربردی امور مالیاتی تنها رشته های مرتبط با امور مالی و حسابداری تدریس می شود.

ادامه مطلب