اخبار - آرشیو

انتصاب دکتر محمدحسین امید به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

انتصاب دکتر محمدحسین امید به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

جناب آقای دکتر محمدحسین امید با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی که بحق از مدیریت و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء آن مجموعه را فراهم خواهد نمود. موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه باریتعالی مسالت می نماییم.

ادامه مطلب
با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور و مسئولین بلند مرتبه این سازمان با ریاست دانشگاه

با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور و مسئولین بلند مرتبه این سازمان با ریاست دانشگاه

جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور و مسئولین بلند مرتبه این سازمان با ریاست دانشگاه در واحد استانی جهت راه اندازی و تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی برگزار گردید.

ادامه مطلب