اخبار - آرشیو

با معرفی تیم‌های برتر یازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران 2016، تیم دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری اهواز حائز مقام دوم در لیگ ربات‌های زیردریایی شناخته شد.

با معرفی تیم‌های برتر یازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران 2016، تیم دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری اهواز حائز مقام دوم در لیگ ربات‌های زیردریایی شناخته شد.

با معرفی تیم‌های برتر یازدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران 2016، تیم دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری اهواز حائز مقام دوم در لیگ ربات‌های زیردریایی شناخته شد.

ادامه مطلب